Nasza historia

W 1920 r. mieszkańcy Sokółki (Szymański, Wodnicka, Wróblewska) założyli Spółdzielnię Spożywców pod nazwą „Spółdzielnia Pracowników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych”. Organizatorem z inicjatywą założenia spółdzielni był Feliks Sańko. W 1920 r. uruchomiono jeden sklep spożywczy, a w latach 1925-1930 otworzono dwa następne i księgarnię. Kierownikiem pierwszego sklepu był Józef Piekarewicz. Spółdzielnia przyjęła nazwę „Jaskółka” Już w 1938 r. spółdzielnia zrzeszała 114 członków, zatrudniała 7 pracowników, prowadziła 3 sklepy.

Kres działalności spółdzielni położyła II wojna światowa. Po wojnie z dniem 5 maja 1946 r. spółdzielnia wznowiła swoją działalność z inicjatywy nauczycieli zamieszkałych na terenie miasta Sokółka. Już wówczas spółdzielnia liczyła 196 członków i prowadziła 2 sklepy spożywcze. Spółdzielnia przyjęła nazwę „Ognisko”. Spośród najaktywniejszych członków spółdzielni wybrano komitety sklepowe, które zajęły się działalnością sklepów.

W 1949 r. spółdzielnia zrzeszała 867 członków i prowadziła 14 sklepów, gospodę i cukiernię a z zakładów produkcyjnych masarnię i piekarnię.

Z dniem 17 czerwca 1951 r. powołano stale pracujący zarząd i nadano nazwę “Powszechna Spółdzielnia Spożywców”. W 1968 r. spółdzielnie spożywców przekształcono w wielkie spółdzielnie wojewódzkie. W tymże roku następuje reorganizacja i spółdzielnia sokólska wchodzi w skład Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców.

Od tej chwili datuje się jej dalszy rozwój. Oddano do użytku 5 pawilonów handlowych, nową piekarnię i księgarnię. W 1969 r. oddano do użytku wytwórnię wód gazowanych. W 1970 r. spółdzielnia zrzeszała 3241 osób, prowadziła 55 punktów detalicznych. Powstała nowa restauracja“ Relax”. W 1976 r. w czerwcu na mocy uchwały Sejmu odchodzą z naszej działalności do handlu państwowego sklepy przemysłowe w ilości 17 punktów detalicznych wraz z załogami. Pomimo to oddział się rozwija i w 1977 r. oddano do użytku duży pawilon handlowy SDH o powierzchni sprzedażowej 300m2 oraz dwa sklepy spożywcze w budującym się Osiedlu Centrum.

W tym okresie w Sokółce znajdują się 23 sklepy spożywcze, 5 kiosków spożywczych, zieleniak i punkt napełniania syfonów. Działalność gastronomiczną prowadzą: restauracja “Relax”, bar “Popularny”, kawiarnia “Tęcza”, bufet PKP, pijalnia piwa, wytwórnia lodów i deserów oraz 3 kioski z lodami.

Po kolejnej reorganizacji Spółdzielnia uzyskuje samodzielność i wraca do swej pierwotnej, historycznej nazwy. Z dniem 28 czerwca 1983 r. przyjmuje nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sokółce.

Lata 90-te to okres transformacji ustrojowej, prywatyzacji i powstawania nowych podmiotów na lokalnym rynku handlowym. Nowa sytuacja gospodarcza przerosła umiejętności menedżerskie kolejnych Zarządów, Spółdzielnia podupada, traci klientów, likwiduje placówki, zadłuża się i wyprzedaje majątek, po to aby, uzupełniać budżet nadszarpnięty stratami generowanymi w całej kolejnej dekadzie.

Od listopada 1999 roku sytuacja się zmienia. Nowy Zarząd opracowuje program restrukturyzacyjno – naprawczy i konsekwentnie go wdraża.

W roku 2001 Spółdzielnia wraz z 5 innymi Spółdzielniami SPOŁEM z Podlasia wyłamuje się z nieefektywnych spółdzielczych struktur handlowych i wspólnie powołuje nowocześnie zarządzaną Grupę Zakupową, która przyjmuje nazwę i logo Jaskółki, nawiązując do pierwszej historycznej nazwy Spółdzielni w Sokółce.

Kolejne lata to dynamiczny rozwój, remonty i modernizacje placówek, wymiana wyposażenia, intensywne szkolenie personelu, zakup i najem kolejnych placówek handlowych.

W dniu 8 lipca 2011 roku Spółdzielnia zmienia nazwę, wracając do korzeni historycznych na: Podlaska Spółdzielnia Spożywców „JASKÓŁKA”, która przyjmuje logo poprzedniej Grupy Zakupowej jako własne.

Ostatecznie w dniu 1 lutego 2013 roku Spółdzielnia przekształca się w Spółkę z o.o. i dziś jej pełna nazwa brzmi: Jaskółka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obecnie Spółka prowadzi handel na 12 placówkach oraz produkcję piekarsko – ciastkarską. Mamy sześć sklepów ogólnospożywczych na terenie Sokółki, po jednym w Kuźnicy, Racewie, Janowie, Korycinie i Dąbrowie Białostockiej oraz 2 poziomowy salon meblowy w Sokółce. Grupa Zakupowa po wielu transformacjach rozrasta się i liczy obecnie 90 podmiotów w większości Spółdzielni Społem i spółek powstałych w wyniku przekształcenia Spółdzielni Społem z całej Polski, koordynowana jest przez PSD – Partnerski Serwis Detaliczny – spółkę będącą współwłasnością Grupy Zakupowej w 50% i Grupy Eurocash (również w 50%) lidera tradycyjnej dystrybucji artykułów spożywczych, której hurtownie są głównym strategicznym dostawcą Grupy. Brandem handlowym (marketem) standaryzowanym przez uczestników Grupy i PSD jest GAMA – market (sklep) rozpoznawalny w całej Polsce.

Foto-Kronika

Przekaż dalej: