Jaskółka Sp. z o.o.

Prowadzimy na terenie miasta Sokółka i powiatu sokólskiego działalność handlową w 14 placówkach. Jest również producentem pieczywa, ciast, tortów i galanterii cukierniczej.

Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd:
Prezes – mgr Zbigniew Ganzke
Wiceprezes ds. ekonomicznych – mgr Krystyna Babynko

Jaskółka Sp. z o.o. od 1 lutego 2013 roku jest następcą prawnym Podlaskiej Spółdzielni Spożywców Jaskółka, a jeszcze wcześniej Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sokółce

Jaskółka zdobyła tytuły:
2 krotnie „Geparda Biznesu” (2007, 2010)
5 krotnie „Gazeli Biznesu” (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
2 krotnie „Super Firmy” (2010, 2011)
prestiżowy „Diament miesięcznika Forbes 2012”.

Jaskółka Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej, angażuje się również w różnego typu akcje wspierające imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe. Wartość sponsoringu (ponad 40 tys. zł rocznie) świadczy o aktywnym i szczodrym zaangażowaniu wspierającym przede wszystkim przedsięwzięcia adresowane do sokólskich dzieci i młodzieży.

Nasze aktualne dane:
Jaskółka Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce,
16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 37
tel. (86) 711-21-00; faks (85) 711-26-34
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000443662, NIP 545-18-13-831 , REGON 200750189
wysokość kapitału zakładowego: 204 000 zł
wysokość kapitału wpłaconego: 204 000 zł
www.jaskolka.net
info@jaskolka.net

Przekaż dalej: